Cardiosave  -       HLR- utbildningar
 
Att utsättas för en extrem psykisk belastning i sitt yrke eller privat kan leda till obehag eller psykiska reaktioner. För en del personer kan följden också bli en framtida psykisk ohälsa. Detta är välkänt från krigs- och katastrofsituationer.
Det kan innebära en särskild belastning om det hela sker under besvärliga yttre omständigheter,
t ex vid brand eller båtolycka. Det är framför allt den nära fysiska kontakten med döda och särskilt när unga människor har drabbats, med omfattande kroppsliga skador och situationer som medför ett klart livshot som kan innebära en psykisk traumatisering.
 
Det är också väl känt att tidigt genomförda avlastande samtal, avsevärt kan underlätta för den enskilde att psykologiskt bearbeta sina upplevelser. Dessa insatser är således en förebyggandeåtgärd för personer som å yrketsvägnar utsatts för en traumatisk situation.
 
Kursinnehåll:
 
—Psykiskt kristillstånd
—Psykologiska kris-situationen
—Krisens förlopp och symtom
—Traumatiska krisens förlopp
—Att möta människor i kris
—Olika former av krisstöd
—Samtalsmetodik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursledare:
Håkan Helgesson
Samtalsledare sedan år 2001 inom räddningstjänsten