Cardiosave  -       HLR- utbildningar
 
 
Denna sida gäller endast för utbildade instruktörer.
Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter.
Kontrollera noga att alla uppgifter stämmer.
När registreringen är klar kommer du inom några veckor att erhålla ett instruktörsnummer från
HLR rådet.
Registreging
Personnummer
Förnamn samt efternamn
Bostadsadress
Postnummer
Bostadsort
telefon/mobil
E-postadress
Bekräfta e-postadress
Arbetsplats
ort
Kod för arbetsplats
Kod för yrke
Instruktörsutbildning
Kursdatum för instruktörsutbildningen